Domů > O nás > O nás

O nás

Sborový dům BJB Vysoké MýtoJsme církev, tedy společenství lidí, kteří ve svém životě následují Ježíše. Avšak nejsme uzavření a naše církev je otevřená i pro všechny, kteří v Boha nevěří, či hledají smysl svého života. Snažíme se, aby naše setkávání byla přínosná a srozumitelná nejen křesťanům, ale i ostatním a zvláště mladým lidem.

Náš společný život však není zaměřený pouze na nedělní bohoslužby, kdy se nás schází kolem 80 lidí, ale probíhá po celý týden při nejrůznějších aktivitách.

Na základě učení Bible, ze kterého vychází naše víra, jsme přesvědčeni o tom, že v poznání Ježíše přichází do našeho života milost, odpuštění, naplnění, obnovení a smysl. Proto je naší snahou šířit evangelium, tedy dobrou zprávu o Ježíši Kristu zejména v našem okolí ve Východních Čechách.

Jako baptisté se řadíme do protestantského proudu křesťanské církve. Jsme vděčni za dobrou spolupráci s dalšími křesťanskými církvemi.

 

 

LAVINA

Láska víra naděje

Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě

Kdo jsme:

Jsme církví, tedy otevřeným společenstvím lidí, kteří společně poznávají Ježíše Krista a šíří jeho lásku a milost.


Naše identity v Kristu:

Jsme ctitelé Ježíše Krista

Jsme Boží rodina

Jsme učedníci Ježíše Krista

Jsme misionáři Ježíše Krista

Jsme služebníci Ježíše Krista

1Pt 2,9 Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.