Domů > O nás > Vize sboru

Vize sboru

"Šířit evangelium ve Východních Čechách a zakládat nové sbory"

Hodnoty sboru:

Láska, víra, naděje

1 Te 1... Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu.... od vás se Pánovo slovo rozeznělo po celé Makedonii a Řecku...

Chceme zasáhnout evangeliem okolí od Mýta k nejbližším baptistickým sborům (100 km)

A založit další sbory (práci začít v Mýtě a pak pokračovat v dalších vesnicích a městech)

Mt 28/18-20, Sk 1/7, 8/1, 5, 26-40, 9/19-21, 31, 10/1, 11/19, 13/1-2, ...

 

Proces šíření evangelia ve východních Čechách

Skupiny: malé společenství po domích, kde chceme rozvíjet osobní vztahy, vzájemně se vyučovat, modlit se a sloužit druhým.

Shromáždění: společné setkání celé církve, kde uctíváme Boha a vyučujeme se z jeho slova.

Sbor: Samostatná jednotka církve

LAVINA je síť sborů, shromáždění a skupin, které jsou spojené stejnou vizí, vztahy a spoluprácí.

Sk 2,42-47 Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách..... zůstávali v chrámu a ve svých domech ... Pán k nim pak denně přidával další zachráněné.